Tavafta okunacak dualar

Hacca giden tüm dostlara bu duaları yanlarına almalarını ve tavaflarda okumalarını tavsiye ederim.

“Subhanallahi velhamdullillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber; vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azıym.”

“La ilahe illallahu vahdehu la şeriykeleh, lehülmülkü ve lehülhamdu yuhyiy ve yumiytu ve huve hayyun la yemutu biyedihil hayr ve huve ala kulli şey’in kadiyr.”

“La ilahe illallahul melikul hakk’ul mubiyn.”

“Lekelhamdu kema yenbağiy licelali vechike ve liazıymi sultanike.”

“Subhanallahi ve bihamdihi adede ilmihi.”

“Subbuhun kuddusün rabbülmelaiketi verruhu ve rabbül arşil aziym.”

“Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızae nefsihi ve zinnete arşihi ve midade kelimatihi.”

“Subhaneke ve bihamdike ve la uhsiy senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike.”

“Allahuekberu kebiyran, velhamdu lillahi kesiyran, ve subhanallahi bukraten ve esiyla.”

“Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ve la ilme lena illa ma allemtena.”

“Allahümme la mania lima a’tayte ve la mu’tiy lima mena’te vela radde lima kadayte.”

“Allahümme va’fu anna veğfirlena verhamna vehdina inneke enterraufurrahiym.”

“Rabbi zidniy ilmen ve fehmen ve imanan ve elhimniy rüşdiy.”

“Ya hu, ya men hu, lailahe illa hu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.