Congratulations! You have successfully installed your theme. However, it may look incomplete at this moment. Do NOT panic as you simply need to configure your Theme Options. Please go through the Theme Options completely and select an option for each setting. After that, you"re site will be ready for the world!

Akışa Salınan Bebek

Akışa Salınan Bebek

”Ta, Sin, Mim.. İşte bunlar kitab-ı mubiyn’in ayetleridir” (28: 1-2) Gözle görülen, duyularla algılanan, çırılçıplak olan kainat ve insanın ayetleridir.. İzleri, belirtileri ve işaretleridir… ”İman eden bir kavim için Firavun…

Beyin Ayetini Gördünüz mü? -VII-

Beyin Ayetini Gördünüz mü? -VII-

Önceki bölümde beynin eylem, söylem, fikir olarak öne çıkarılmış her şeyi değerlendirdiği, karşılığını oluşturmak, genler yoluyla ileri nesillere aktarmak üzere kaydettiğini belirtmiştik yaşamdan örneklerle. Bununla beraber arkaya bırakılan, ihmal edilen, bilerek veya bilmeyerek es geçilen, sistemde etkinliği önemsenmeyen hususları da göz ardı etmeden aynı tarzda işlediğini görmüştük.…